Kā pārstrādāt mūsu produktus, ko esi izmantojis darbam salonā

Mēs izvēlamies pārstrādājamus iepakojuma materiālus, izmantojam atbilstošus iepakojuma simbolus un komunikācijas veidus, lai palīdzētu cilvēkiem atbildīgi izmantot un pārstrādāt mūsu produktus. Mūsu mērķis ir aizstāt visus mūsu plastmasas iepakojumus ar pārstrādātu un bioloģiski ražotu plastmasu vai citiem ekoloģiskākiem iepakojuma materiāliem, neapdraudot produkta īpašības un lietošanas pieredzi.

# Kā pārstrādāt mūsu produktus, ko izmanto darbam salonā:

### PLASTMASA
Visu plastmasas iepakojumus var ievietot plastmasas pārstrādes konteinerī, izņemot PVC iepakojumu, kuru var identificēt ar marķējumu 03, un iepakojumu, kurā ir ķīmisko vielu atliekas. Parasti kosmētikas iesaiņojumu, piemēram, šampūnu un kondicionieru pudeles, plastmasas pārstrādes konteinerī var ievietot, ja materiāls galvenokārt ir plastmasa. Ja nepieciešams, noskalojiet vai noslaukiet iztukšotos iepakojumus; iepakojums parasti ir pietiekami tīrs, ja tas nesmaržo pārāk daudz. Noskrūvējiet vāciņus un vākus no plastmasas iepakojumiem; tas palīdz turpmākai apstrādei.

### PAPĪRS
Papīra pārstrādes konteinerā var ievietot iepakojuma aprakstus, reklāmu skrejlapas, klientu žurnālus un citus papīra atkritumus.

### METĀLS
Matu krāsas iepakojumi pilnībā jāiztukšo, izmantojot iepakojumu spiedi, un pēc tam jāievieto mazajā metāla pārstrādes konteinerī. Ja metāla aerosola tvertne ir pilnīgi tukša, tas ir, – neko nevar dzirdēt skalojoties tās iekšpusē un spiežot sprauslu, tā neskan – to var ievietot metāla pārstrādes konteinerī.

### BĪSTAMIE ATKRITUMI
Ja iepakojums nav pilnībā tukšs, pareizā vieta tam ir jaukto atkritumu konteineris vai bīstamo atkritumu konteineris atkarībā no produkta. Ķīmisko atkritumu atlikumus, piemēram, iepakojumu, kas satur ķīmiskas vielas, nevar pārstrādāt kopā ar citiem atkritumiem. Lūdzu, nogādājiet bīstamos atkritumus bīstamo atkritumu savākšanas vietā. Pie bīstamajiem atkritumiem pieder ilgviņu ķimikālijas un matu krāsas, un aerosola baloniņi (piemēram, matu laka), kas joprojām satur produktu. Šķidra matu krāsa ir bīstami atkritumi, sausā matu krāsa ir jaukti atkritumi. Baterijas tiek iznīcinātas arī kā bīstamie atkritumi.

### KARTONS
Kartona iepakojumus, piemēram, kartona kastes, kurās piegādājam matu krāsu, kartona iesaiņojumu un brūno papīru var ievietot kartona pārstrādes konteinerī. Saplaciniet iepakojumus un iesaiņojiet tos vienu uz otra, lai tie neaizņemtu pārāk daudz vietas pārstrādes konteinerī. Kartonu parasti var arī sadedzināt.

### JAUKTI ATKRITUMI
Plastmasas cimdus un visus produktus, kuriem beidzies derīguma termiņš, kuri nav bīstamie atkritumi, var izmest kā jauktus atkritumus. Visi matu kopšanas līdzekļi tiek klasificēti kā jaukti atkritumi, jo tie satur metāla atsperi. Ja vēlaties precīzāk šķirot pumpīšu atkritumus, noņemiet metāla atsperi un ievietojiet to metāla pārstrādes traukā un pats pumpītis jāiznīcina kā plastmasas atkritumi.

__Lūdzu, ņemiet vērā!__ Šīs ir vispārīgas vadlīnijas salonu izstrādājumu pārstrādei. Mēs nevaram garantēt vai uzņemties atbildību par šo vadlīniju spēkā esamību jūsu reģionā / valstī. Lūdzu, sazinieties ar vietējām varas iestādēm, lai uzzinātu, kādas pārstrādes instrukcijas ir spēkā jūsu valstī, lai pārliecinātos, ka produkti tiek šķiroti pareizi.